เปรียบเทียบ ทัวร์ Alpaca World + เกาะนามิ + เรลไบค์ 1 วัน - IVisitKorea

ทัวร์อัลปากาเวิลด์ + เกาะนามิ + เรลไบค์ 1 วัน

$61

ตรวจสอบ

ภาพรวมกิจกรรม

With our Alpaca World + Nami Island + Rail Bike 1 Day Tour options, let’s embark on a delightful journey through Gangwon-do, where the charm of Alpaca World, the serene beauty of Nami Island, and the thrill of Gangchon Railbike await. These tours offer an enchanting mix of nature, adventure, and culture, making them perfect for travelers seeking a comprehensive experience in South Korea’s scenic province.

IVisitKoreaตัวเลือกยอดนิยมของ

Alpaca World + Nami Island + Gangchon Railbike – Kodak


ทำไมเราถึงเลือกมัน

For its balanced itinerary, inclusion of key attractions, and overall value, IVisitKorea recommends the day tour offered by Kkday. This tour not only covers Alpaca World, Nami Island, and Gangchon Railbike but also provides a seamless experience with thoughtful inclusions and efficient time management.

 

ตารางเปรียบเทียบ

ลักษณะ เคเคเดย์ Viator Klook
นโยบายการยกเลิก ยกเลิกฟรีได้ถึง 2 วันก่อน ยกเลิกฟรีสูงสุด 24 ชั่วโมงก่อน Free cancellation up to 1 day before
ระยะเวลา ประมาณ 10-12 ชั่วโมง ประมาณ 10-12 ชั่วโมง ประมาณ 10-12 ชั่วโมง
รวมสถานที่ท่องเที่ยว Alpaca World, Nami Island, Gangchon Railbike, Petite France Alpaca World, Nami Island, Garden of Morning Calm Alpaca World, Nami Island, Gangchon Railbike
Price Range (Per Person) $ 70 - $ 90 $ 80 - $ 100 $ 75 - $ 95
สถานที่รับ Central Seoul Central Seoul Central Seoul
Guide Language ภาษาอังกฤษ, เกาหลี ภาษาอังกฤษ อังกฤษ เกาหลี จีน
Meal Included ไม่ ไม่ ไม่
คุณสมบัติพิเศษ Includes Petite France visit Includes Garden of Morning Calm Lighting Festival (seasonal) -
ขนาดกลุ่ม ขนาดเล็กถึงกลาง ขนาดเล็กถึงกลาง ขนาดเล็กถึงกลาง
ยานพาหนะ Modern, air-conditioned coach Modern, air-conditioned coach Modern, air-conditioned coach
Customer Support Email, Chat สนับสนุน 24 / 7 Email, Chat

 

การเปรียบเทียบราคา

 

Detailed Alpaca World + Nami Island + Rail Bike 1 Day Tour Information

เคเคเดย์‘s Gangwon-do Day Tour:KKday's Gangwon-do Day Tour

 • This tour offers a well-rounded experience, covering Alpaca World, Nami Island, Gangchon Railbike, and an additional stop at Petite France.
 • Priced between $70 and $90, the tour provides good value with a diverse itinerary that appeals to both nature lovers and cultural enthusiasts.
 • The cancellation policy allows for free cancellation up to 2 days before the tour, offering flexibility for travelers.

Viator’s Alpaca World, Nami Island, and Garden of Morning Calm Tour:Viator's Alpaca World, Nami Island, and Garden of Morning Calm Tour

 • Unique for including the Garden of Morning Calm, especially appealing during the Lighting Festival, this tour is priced slightly higher, ranging from $80 to $100.
 • It offers a compact yet fulfilling experience, with a focus on scenic beauty and relaxation.
 • Viator’s 24/7 customer support ensures assistance is always available, enhancing the booking and tour experience.

Klook’s Alpaca World, Nami Island, and Railbike Day Tour:Klook's Alpaca World, Nami Island, and Railbike Day Tour

 • This tour mirrors the core experiences of Alpaca World, Nami Island, and the Gangchon Railbike, making it ideal for those interested in interactive and scenic activities.
 • With a price range of $75 to $95, it strikes a balance between cost and experience, providing a competitive option for budget-conscious travelers.
 • The option for free cancellation up to 1 day before the tour adds an extra layer of convenience for last-minute changes.

Each tour presents a unique way to explore the highlights of Gangwon-do, with varying focuses that cater to different interests. Whether you’re drawn to the cultural charm of Petite France, the natural serenity of the Garden of Morning Calm, or the core experiences of Alpaca World and Nami Island, there’s an option that aligns with your travel desires.

 

Special Notices about Alpaca World + Nami Island + Rail Bike 1 Day Tour

 • ทัวร์หนึ่งวันเพื่อเยี่ยมชมเกาะนามิ อัลปากาเวิลด์ และคังชอนเรลไบค์
 • ราคาของ Viator สำหรับผู้ใหญ่
 • ราคาตามรายการของ Klook สำหรับเด็ก (3 ถึง 12). ตั้งค่าตัวเลือกแพ็คเกจเป็น ผู้ใหญ่ เพื่อตรวจสอบราคาที่แน่นอน
 • รวมค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและค่ารถไป-กลับแล้ว แต่ไม่รวมค่าอาหาร

 

All tours to Nami Island and nearby attractions

 

All tours to Alpaca World

 

คุณอาจชอบ:

คังวอนโด (เรลไบค์ & ริมทะเล)

ร้านอาหารบนเกาะนามิ: กินอะไรและของหวานที่ต้องลอง

เกาะนามิ 남이섬

ตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของ IVK – ทัวร์หนึ่งวัน ตั๋ว และกิจกรรมการเดินทาง

เลือกตามฤดูกาล!😍

"หน้านี้อาจมีลิงค์พันธมิตร ซึ่งหมายความว่าเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับคุณ หากคุณทำการซื้อผ่านลิงก์!"

เลื่อนไปที่ด้านบน