Salma Ahmed

ร้านกาแฟในปูซาน

16 ร้านกาแฟที่ควรไปเยี่ยมชมในปูซานอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

มีเหตุผลหลายประการในการเยี่ยมชมเกาหลีใต้ตลอดทั้งปี หนึ่งในเหตุผลเหล่านี้

16 ร้านกาแฟที่ควรไปเยี่ยมชมในปูซานอย่างน้อยหนึ่งครั้ง Read More »

Essential Prep สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนในเกาหลีใต้

15 สิ่งที่ควรเตรียมตัวสำหรับการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในเกาหลีใต้

การปรับตัวเข้ากับชีวิตในประเทศใหม่โดยเฉพาะระยะเวลาที่ยืดเยื้อเช่นโครงการแลกเปลี่ยน

15 สิ่งที่ควรเตรียมตัวสำหรับการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในเกาหลีใต้ Read More »